Prawo pracy Katowice

Prawo pracy reguluje normy związane ze stosunkiem pracy - w tym obejmuje prawa i obowiązki zarówno pracownika, jak i pracodawcy. Nowe regulacje prawa pracy sprawiają, że pracownicy i pracodawcy muszę być na bieżąco ze stanem prawnym.

Jeśli chcemy mieć pewność, że spełniamy wszystkie wymogi formalne, musimy na bieżąco śledzić nowe regulacje i zmiany w przepisach. Jako Kancelaria Adwokacka świadczymy usługi i porady z zakresu prawa pracy dla pracowników i pracodawców.

Podstawowym aktem prawnym, który jest istotą w określaniu zależności między pracodawcą a pracownikiem jest Kodeks pracy. To nie jedyny dokument zawierający stosowne regulacje - w polskim porządku prawnym stosuje się również zapisy ustaw i aktów, postanowienia układów zbiorowych pracy, regulaminy i statuty.

Jesteś pracownikiem lub pracodawcą i potrzebujesz pomocy z zakresu prawa pracy w Katowicach i okolicach? Skontaktuj się z naszą Kancelarią Adwokacką.

Szybki Kontakt

Prawo pracy Katowice adwokat, prawnik

Prawo pracy jest szeroką dziedziną prawa, która wymaga zaawansowanej wiedzy prawniczej i doświadczenia. Nasza kancelaria adwokacka specjalizuje się w kompleksowej pomocy klientom, którzy potrzebują merytorycznej pomocy z zakresu stosunków pracy.

Indywidualna obsługa prawna firm jak również klientów indywidualnych pozwala nam na dobranie najlepszej strategii i rozwiązań. Dokumenty pracownicze na wstępnym etapie są przez adwokatów opiniowane, gdyż to na ich podstawie klient zwraca się do kancelarii ze wszelkimi roszczeniami dotyczącymi zaistniałego stosunku pracy. Przykładowy zakres świadczonych usług z zakresu prawa pracy:

  • przygotowanie i opiniowanie dokumentów pracowniczych i oświadczeń np. umowy o pracę lub zakazie konkurencji, kontrakty menadżerskie
  • sporządzanie dokumentów wewnątrzzakładowych i regulaminów
  • sporządzanie opinii prawnych
  • reprezentowanie Klienta w toku postępowania przed organami państwowymi, sądami powszechnymi
  • czas pracy, urlopy, mediacje, nadgodziny

Kancelaria adwokacka czuwa również nad negocjacjami między pracownikiem a pracodawcą. Klient na każdym etapie walki o swoje prawa, czy to przed sądem czy w trakcie negocjacji, jest wspierany przez adwokata. Kancelaria adwokacka służy pomocą również w przypadku ubiegania się o należne odszkodowania.

Nasze usługi oferowane są pracownikom oraz pracodawcom. Ogrom obowiązków związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa w przypadku pracodawcy może doprowadzić do zaniedbania aspektu prawnego prowadzenia działalności - w tym stosunków pracy z pracownikami.

Dlatego tak istotne jest posiadanie zaufanych adwokatów, którzy zawsze pomogą rozwiać wszelkie wątpliwości. Prawo pracy wymaga skrupulatności i zwrócenia uwagi na każdy szczegół. Wszelkie umowy powinny być na bieżąco sporządzane przez pracodawców, a pracownicy powinni dokładnie się z nimi zapoznawać gdyż każdy nawet najmniejszy druczek ma znaczenie.

Adwokat reprezentuje strony przed organami państwowymi to jest Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz Państwową Inspekcją Pracy.

Prawo pracy - zakres działania kancelarii adwokackiej

Zadaniem kancelarii adwokackiej w jakiejkolwiek sprawie dotyczącej prawa pracy jest ustalenie faktycznego stanu prawnego, który stał się zarzewiem sporu między określonymi stronami. Dogłębna analiza dostarczonych dokumentów i informacji od klienta umożliwia jak najszybsze rozpatrzenie sprawy i udzielenie stosownej pomocy prawnej.

Wraz z klientem omawiane są szanse na pozytywne rozstrzygnięcie sporu, a także wskazywane są ewentualne zagrożenia które mogą wyniknąć podczas drogi negocjacyjnej czy sądowej. Ostateczna decyzja co do powziętych działań jest ostatecznie podejmowana przez klienta.

Kancelaria adwokacka specjalizuje się m.in. w opiniowaniu i sporządzaniu oświadczeń o wypowiedzeniu umowy o pracę. Adwokaci działają w oparciu o aktualny stan prawny. Pracodawcy mogą zwrócić się do kancelarii, aby adwokaci pomogli w sporządzeniu dokumentów wewnątrzzakładowych.

Profesjonalna pomoc pomoże w przyszłości uniknąć sporów z pracownikami, który w przypadku samodzielnego sporządzenia regulaminów przez pracodawcę mogliby wnieść zastrzeżenia i wystąpić na drogę sądową.

Co oznacza pojęcie stosunek pracy?

Stosunek pracy to inaczej stosunek prawny, który zobowiązuje pracownika do wykonywania rzetelnej pracy, która zgodna jest z poleceniami wydanymi przez pracodawcę. Natomiast pracodawca zobligowany jest stworzyć odpowiednie warunki pracowników, tak aby ten mógł bez przeszkód wykonywać powierzone mu zadania, oraz wypłacić wynagrodzenie przysługujące pracownikowi za wykonaną pracę.

Nawiązywanie stosunku pracy odbywa się poprzez zawarcie umowy o pracę, powołanie, wybór, mianowanie, a także spółdzielczą umowę o pracę.

Umowa o pracę - cechy charakterystyczne

Istnieje podział umów o pracę: na okres próbny do trzech miesięcy, na czas określony, na czas nieokreślony. Umowa o pracę jest gwarantem uzyskania wynagrodzenia nie niższego niż minimalne, unormowanego czasu pracy, płatnego urlopu oraz zasiłku chorobowego.

Rozwiązanie umowy o pracę może się odbyć na mocy porozumienia stron. Odbywa się to przez wydanie oświadczenia przez pracownika lub pracodawcę. Takie oświadczenie jest z zachowaniem okresu wypowiedzenia lub bez zachowania okresu wypowiedzenia.

Okres wypowiedzenia zależy od czasu, który przepracował pracownik. Okres wypowiedzenia osoby, która była zatrudniona mniej niż 6 miesięcy to 2 tygodnie. Pracownik, który przepracował co najmniej 6 miesięcy ale nie więcej niż 3 lata może liczyć na miesięczny okres wypowiedzenia. Staż pracy o długości co najmniej 3 lat uprawnia do okresu wypowiedzenia trwającego 3 miesiące.

Prawo pracy zbudowane jest na fundamentalnych zasadach określających stosunek pracy. Nadrzędną zasadą jest możliwość podjęcia pracy przez każdą osobę oraz swoboda nawiązywania stosunków pracy. Jednocześnie każdy ma prawo do zerwania stosunku pracy, gdyż jest on oparty na wolności.

Pracodawca jest zobowiązany do poszanowania dóbr osobistych pracownika, a każdy z pracowników powinien być traktowany równo. Istnieje kategoryczny zakaz dyskryminacji pracowników z racji ich przynależności etnicznej, religijnej, majątkowej. Praca powinna być zawsze godziwie wynagradzana.

Zadzwoń +48 728 392 375