Rozwody Katowice - adwokat rozwodowy do spraw rodzinnych

Działamy na obszarze Śląska i okolic. Świadczymy profesjonalne usługi z zakresu spraw rozwodowych w Katowicach. Rozwody zawsze są sprawą trudną dla małżonków. To znak, że pożycie małżeńskie rozpadło się i nie można go uratować.

Skierowanie sprawy do sądu wiąże się jednak z wieloma czynnościami formalnymi. W czym może Ci pomóc Adwokat podczas rozwodu:

 • indywidualne porady prawne udzielane przez adwokata od rozwodów w celu rozwiązania problemu
 • prowadzenie sprawy rozwodowej w sądzie i występowanie w roli pełnomocnika
 • pozew o rozwód - przygotowanie i odpowiedź
 • przygotowywanie pism dotyczących sprawy rozwodowej
 • przygotowywanie pism przedprocesowych o charakterze negocjacyjnym w celu zakończenia sprawy
 • podział majątku
 • prawo rodzinne
 • negocjacje przedrozwodowe
Szybki Kontakt
rozwody katowice adwokat sprawy rodzinne

Rozwody Katowice - adwokat rozwodowy do spraw rodzinnych

Nim rozprawa sądowa trafi na wokandę, małżonkowie najczęściej kierują się po pomoc do adwokatów rozwodowych, którzy zajmują się nie tylko prawem rodzinnym, ale i opiekuńczym. Małżonkowie dowiadują się wówczas, w jaki sposób ustalić ugodę w kwestii podziału majątku, z czym wiąże się rozwód z orzekaniem o winie i bez orzekania o winie oraz jak wyglądają ustalenia względem opieki nad dziećmi.

Adwokat rozwodowy Katowice - w jakich czynnościach może pomóc

Czynności sądowe wiążą się z wieloma kwestiami. Wśród nich można wymienić np.:

 • przyjęcie pisma, to jest pozwu rozwodowego, który rozpoczyna sprawę;
 • założenie akt sprawy;
 • dołączenie wszystkich istotnych pism procesowych, które są ważne dla postępowania;
 • wyznaczenie terminu rozprawy lub rozpraw;
 • wydanie orzeczenia kończącego rozprawę. Są to między innymi innymi orzeczenie o rozwodzie, alimentach, ustalenie wysokości alimentów na małżonka albo dzieci, opiece nad małoletnimi, a także podział wspólnego majątku.

Rozwody - jakie dokumenty są niezbędne do rozprawy?

Małżonkowie, który przygotowują się do rozprawy rozwodowej, powinni wiedzieć, jakie dokumenty są niezbędne, aby wnieść pozew w sądzie okręgowym. Są to bowiem:

 • informacja o dochodach;
 • pozew rozwodowy;
 • skrócony odpis aktu małżeństwa;
 • skrócony odpis aktu urodzenia dzieci, które są małoletnie;
 • zaświadczenie o dochodach (może to być również PIT za poprzedni rok);
 • dokumenty, które poświadczają wysokość kosztów utrzymania;
 • dowód wniesienia opłaty sądowej.

Opłata sądowa wynosi 600 złotych. Jeśli natomiast małżonek udziela pełnomocnictwa adwokatowi, ma obowiązek wniesienia również opłaty skarbowej w związku z tym.

Jeśli natomiast małżonek wybiera się do kancelarii adwokackiej celem spotkania się z adwokatem rozwodowym, powinien przygotować się na ewentualne pytania. Przede wszystkim musi odpowiedzieć, dlaczego dochodzi do rozwodu, czy rozprawa ma odbyć się z orzekaniem o winie, czy też nie, co jest powodem rozpadu związku małżeńskiego i tym podobne.

Adwokat z pewnością zapyta również o dzieci. Jeśli małżeństwo posiada małoletnie osoby pod opieką, wówczas poruszona zostanie kwestia tego, jak ma wyglądać opieka nad nimi po rozwodzie i czy małżonkowie doszli już do porozumienia w tej kwestii.

Rozwód z orzekaniem o winie czy bez orzekania o winie?

Rozwód można niejako przeprowadzić na dwa sposoby, to jest z orzekaniem o winie lub też bez orzekania o winie. W drugim przypadku można mówić zarówno o winie jednego z małżonków, jak i obojga. Najczęściej przyczyną takiego rozwodu jest złamanie zasad współżycia oraz poważne zaniedbania obowiązków wynikających z zawarcia związku małżeńskiego.

Do wspomnianych obowiązków zalicza się bowiem na przykład wierność oraz pomoc finansowa. Do przesłanek, które mogą doprowadzić do orzeczenia o winie jednego z małżonków, wymienia się między innymi:

 • zdradę;
 • nadużywanie alkoholu albo inne, szkodliwe dla pożycia rodzinnego, nałogi;
 • uchylanie się od pracy i obowiązków rodzinnych;
 • agresywne zachowania - zarówno werbalne, jak i fizyczne;
 • porzucenie małżonka bez żadnego konkretnego powodu;
 • uchylanie się od utrzymywania domu oraz dzieci;
 • kłamstwa wobec swojego współmałżonka, mogące mieć poważny wpływ na pożycie rodzinne.

Aby jednak udowodnić winę jednego z małżonków, konieczne jest przedstawienie dowodów - zarówno dokumentów, jak i zeznań świadków. W razie uznania winy, sąd może nałożyć na byłego małżonka obowiązek płacenia alimentów nie tylko na swoją byłą, drugą połówkę, ale i dzieci.

Takie alimenty mogą być wypłacane nawet do końca życia. Oprócz tego, osoba, której udowodniono winę rozpadu małżeństwa, ma obowiązek pokryć wszystkie koszty procesowe.

Jeśli jednak małżonkowie decydują się na rozwód dobrowolnie, może dojść do rozprawy bez wskazywania winy. Wówczas sąd w orzeczeniu nie obwinia winą żadnego ze współmałżonków. Takie rozwiązanie jest dużo szybsze, ponieważ sprawa może zakończyć się już po pierwszej rozprawie.

Rozwód w Katowicach - jak wygląda opieka nad dziećmi po rozwodzie?

Kwestia rozwodu jest szczególnie trudna w momencie, kiedy małżonkowie posiadają dzieci. Podczas postępowania rozwodowego należy przede wszystkim pomyśleć o najmłodszych, dla których często rozpad małżeństwa rodziców jest bardzo traumatycznym przeżyciem. Koniecznie należy przemyśleć, kto będzie sprawował nad nimi pieczę oraz czy będzie to jednostronna opieka, czy też wspólna.

Z perspektywy dzieci najlepiej, jeśli dorośli wypracują wspólne porozumienie i dojdą do konsensusu. Wówczas oboje określają własne obowiązki, prawa i to, z kim najmłodsi zamieszkają po rozwodzie. Takie porozumienie spisane na piśmie rodzice powinni złożyć do sądu. Ważne są także w tej kwestii sprawy podziału kosztów utrzymania małoletnich oraz harmonogram opieki nad nimi w ciągu roku.

Jeśli małżonkowie nie dojdą jednak do porozumienia w sprawie opieki, mogą spróbować mediacji. Wówczas jednak ostateczna decyzja odnośnie podziału władzy rodzicielskiej należy do sądu. Ten może bowiem powierzyć opiekę w następujący sposób:

 • dla jednego z rodziców, tym samym ograniczając władzę drugiego;
 • dla obojga rodziców z równym podziałem władz rodzicielskich;
 • pozbawić, zawiesić albo ograniczyć jednemu lub obojgu rodzicom

Sąd nie podejmuje oczywiście decyzji pochopnie. Wyrok jest poprzedzany zapoznaniem się z różnymi okolicznościami. Sędzia ma na celu przede wszystkim dobro małoletnich. Bierze więc pod uwagę to, jakie więzi łączą rodziców z dziećmi, jakie warunki bytowe i mieszkaniowe mogą zapewnić im małżonkowie z osobna oraz jak dużo czasu mogą z osobna poświęcić swoim dzieciom na opiekę.

Jeśli wyrok nie będzie satysfakcjonujący, wówczas małżonkowie mogą się odwołać od takiej decyzji. Dokonuje tego adwokat, który motywuje odwołanie odpowiednimi argumentami i przygotowuje specjalistyczne, profesjonalne dokumenty.

Zadzwoń +48 728 392 375